top of page

Dalai Lama

       

 

營業時間

 

星期一至五   : 早上 10 時 ~ 夜晚 7

星期六日及

公眾假期       : 早上 9 時 ~ 夜晚 7

 

Opening hours

 

Mon-Fri    : 10am ~ 7pm

Sat, Sun &

P Holidays : 9am ~ 7pm

 

 

 

 

地址: 元朗洪水橋大街德祥樓 17A

電話/whatapps: 6737-2497


 

 

Add: 17A Tak Cheung Building,

       Hung Shui Kui Main St.,

       Yuen Long, N.T

       Hong Kong 

 Tel/whatapps: 6737-2497

    

元朗西鐵站:可轉輕鐵 614/610/615 到 "洪水橋 輕鐵站" 落車,原住屯門方向單車徑步行大約  5分鐘,見到紅綠燈座位 <中原地產> 隔離

 

天水圍西鐵站: 可轉輕鐵751"洪水橋輕鐵站" 落車,原住屯門方向單車徑步行大約  5分鐘,見到紅綠燈座位 <中原地產> 隔離
 

 

天水圍西鐵站: 可接駁巴士K75/K75P"洪水橋輕鐵站" 落車,原住屯門方向單車徑步行大約  5分鐘,見到紅綠燈座位 <中原地產> 隔離
 

 

bottom of page